Blog

Blog o prawie hiszpańskim

Nabycie i objęcie udziałów (akcji) spółki w Hiszpanii

2018-01-05

Skutki nabycia i objęcia udziałów (akcji) w hiszpańskiej spółce Przy nabyciu i objęciu udziałów spółki w Hiszpanii, wraz ze wszystkimi jej aktywami i pasywami, nabywane są przez kupującego wszystkie zobowiązania, które często nie są dokładnie określone. Z drugiej strony, gdy jest wielu wspólników lub akcjonariuszy, nabycie jest złożonym procesem, chyba że tego rodzaju nabycie zostało…

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii

2017-12-04

Odszkodowania w Hiszpanii Od 1 stycznia 2016 w Hiszpanii obowiązuje nowa ustawa 35/2015 z 22 września 2015 roku regulująca system szacowania szkód i uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych, ma ona zastosowanie do zdarzeń drogowych, które nastąpiły po wejściu ustawy w życie. Wskazana regulacja została wprowadzona w celu należytej oceny i uwzględnienia…

Koszty i podatki związane z kupnem nieruchomości w Hiszpanii

2017-11-06

Zapłata podatków związanych z kupnem nieruchomości w Hiszpanii. Przed dokonaniem zakupu, należy wziąć pod uwagę fakt, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatków. Aby nie być zaskoczonym ich wysokością, warto wcześniej obliczyć należną kwotę. Podstawą wyliczenia wysokości należnych podatków będzie cena zawarta w treści aktu notarialnego przeniesienia własności. Jednakże, jeśli cena…

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości w Hiszpanii

2017-10-31

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości w Hiszpanii Podobnie jak w Polsce, w Hiszpanii, zawierając umowę sprzedaży nieruchomości sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy oraz wydać mu rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy wskazaną cenę. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości oznacza złożenie formalnego oświadczenia woli, a następnie, z jednej strony, przekazanie nieruchomości…

Jak szukać nieruchomości w Hiszpanii

2017-10-24

Poszukiwanie idealnej nieruchomości w Hiszpanii W przypadku, gdy marzymy o mieszkaniu na terenie Hiszpanii, a nie udało nam się znaleźć idealnej nieruchomości podczas wakacyjnych pobytów, czeka nas etap poszukiwań, które możemy prowadzić na własną rękę lub za pośrednictwem agencji nieruchomości. Jeżeli zdecydujemy się na podjęcie poszukiwań we własnym zakresie, to w celu ich usprawnienia powinniśmy…

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość w Hiszpanii? Praktyczny przewodnik.

2017-10-16

Zbiór najważniejszych porad dla osób poszukujących nieruchomości na rynku hiszpańskim. Poradnik opisuje metody poszukiwania właściwej nieruchomości, przebieg transakcji oraz związane z nią koszty.     Aby pobrać kliknij na obrazek lub tutaj

Członek rodziny zmarł w Hiszpanii, a jestem jego spadkobiercą – co powinienem zrobić?

2017-10-13

Członek rodziny zmarł w Hiszpanii, a jestem jego spadkobiercą – co powinienem zrobić? W pierwszej kolejności, należy dokonać rozróżnienia w zależności od daty śmierci – jeżeli śmierć nastąpiła przed 17 sierpnia 2015 r., a zmarły nie posiadał obywatelstwa hiszpańskiego, wówczas zastosowanie miałyby przepisy obowiązujące w kraju, którego był obywatelem. Lecz jeżeli śmierć nastąpiła po tej…

Egzekucja alimentów w Hiszpanii

2017-10-13

Egzekucja alimentów w Hiszpanii Istnieje wiele sporów dotyczących świadczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, którzy po rozwodzie, mieszkają w różnych krajach Unii Europejskiej. Poniżej omówimy przypadek kobiety narodowości polskiej i mieszkającej w Polsce, której przysługuje prawo do opieki nad synem. Jej były małżonek, również Polak (chociaż mógłby pochodzić z jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej), mieszkający na…

Odszkodowanie za wypadek drogowy w Hiszpanii

2017-09-12

Hiszpania jest jednym z ulubionych celów wakacyjnych dla Polaków, którzy przemieszczając się po jej terytorium często stają się uczestnikami wypadków samochodowych. W wielu przypadkach wypadek samochodowy w Hiszpanii nie jest jednak spowodowany z winy polskiego kierowcy, gdyż jego sprawcą jest często kierowca miejscowy. Jeśli w wypadku drogowym w Hiszpanii poszkodowany zostaje kierowca, którego pojazd uległ…

VAT – Opodatkowanie świadczenia usług

2017-06-22

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ang. Value Added Tax) podlega również odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Pojęcie usługi Usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach działalności, niebędące dostawą towarów. Każda czynność wykonywana przez podatnika za wynagrodzeniem, której efektem jest świadczenie na rzecz…