Obowiązki właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą o Własności Horyzontalnej (Ley de Propiedad Horizontal)

Nieruchomości w Hiszpanii

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, lokalu gospodarczego, czy biura to będą się z tym wiązały pewne uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z Ustawy o Własności Horyzontalnej. Aby dokładnie poznać jakie będą na tobie ciążyły obowiązki, przeanalizujemy je poniżej.

Obowiązki właścicieli hiszpańskich nieruchomości zgodnie z Ustawą o Własności Horyzontalnej:

Gdy budynek jest podzielony horyzontalnie, istnieją elementy prywatne (mieszkania, pomieszczenia gospodarcze, biura) i elementy wspólne, objęte współwłasnością wszystkich właścicieli elementów prywatnych.
Obowiązki każdego właściciela w odniesieniu do elementów prywatnych i wspólnych są uregulowane w artykułach 7 i 9 wskazanej ustawy i są następujące:

Modyfikacja elementów mieszkaniowych lub lokalowych

Każdy właściciel mieszkania lub lokalu może modyfikować elementy architektoniczne, instalacyjne wspomnianego mieszkania lub lokalu, o ile nie zmniejsza ani nie zmienia bezpieczeństwa budynku, jego struktury lub stanu zewnętrznego, ani nie uszkadza mienia innego właściciela. Na przykład nie można modyfikować ściany głównej lub fasady, ponieważ wpłynęłoby to na element wspólny.

Nie wykonuj zabronionych czynności

Niektóre statuty wspólnotowe zabraniają prowadzenia poszczególnych aktywności w mieszkaniach czy lokalach danego budynku, w związku z tym należy przestrzegać takich zakazów. Ponadto, w oparciu o Ustawę o Własności Horyzontalnej nie można prowadzić działań szkodliwych dla nieruchomości lub mogących denerwować innych użytkowników, niezdrowych, niebezpiecznych lub nielegalnych.
W związku z tym podczas zakupu nieruchomości należy zapoznać się ze statutem wspólnotowym, aby mieć jasną sytuację, jakie aktywności są zakazane.

Szanuj elementy wspólne

Każdy właściciel ma obowiązek szanować i właściwie korzystać z instalacji i innych elementów wspólnotowych (baseny, tereny zielone, huśtawki, windy), unikając ich uszkodzeń lub szkód.

Utrzymuj mieszkania lub lokale w dobrym stanie konserwacyjnym

Właściciele każdego mieszkania lub lokalu muszą utrzymywać go w dobrym stanie i mieć świadomość ciążenia na nich obowiązku odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Dlatego w celu należytej kontroli i wypełnianiu wskazanych zobowiązań, właściciel musi zezwolić na wprowadzenie do swojego mieszkania lub lokalu.

Partycypuj w dbaniu o nieruchomość

Na podstawie odpowiadającego danemu właścicielowi udziału, musi on partycypować poprzez uiszczanie przypadającej mu kwoty w utrzymaniu nieruchomości, usług i opłat z nią związanych, czyli musi pokrywać wydatki wspólnotowe, zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne.

Przyczyniaj się do funduszu rezerwowego

Również w zależności od przypadającego na właściciela udziału, każdy z nich musi wnieść wkład pieniężny do funduszu rezerw wspólnoty. Własność funduszu rezerwowego odpowiada wszystkim współwłaścicielom i powinna stanowić minimalną kwotę odpowiadającą 5% ostatniego ustalonego budżetu.

Podaj swój aktualny adres korespondencyjny

Każdy właściciel ma obowiązek przekazać sekretarzowi wspólnoty swój adres do korespondencji na terytorium Hiszpanii w celu przesyłania wszelkich zawiadomień.

Poinformuj o zmianie właściciela

Jeżeli lokal lub mieszkanie zostaną sprzedane stronie trzeciej, tę zmianę własności lub współwłasności należy przekazać do wspólnoty.

 

Jeśli szukacie Państwo wsparcia w zakresie hiszpańskiego prawa nieruchomości, to prosimy o kontakt z polskojęzycznym hiszpańskim adwokatem:

NegocjacjeES (+34) 644 980 290

PL (+48) 607 076 203

Przeglądaj artykuły według tematów: