Blog

Kategoria: Prawo spadkowe w Hiszpanii

Postępowanie spadkowe w Hiszpanii – Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Kwiecień 4, 2019

Od 17 sierpnia 2015 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Celem niniejszego rozporządzenia jest dostosowanie regulacji prawnych do obecnych…

Członek rodziny zmarł w Hiszpanii, a jestem jego spadkobiercą – co powinienem zrobić?

Październik 13, 2017

Członek rodziny zmarł w Hiszpanii, a jestem jego spadkobiercą – co powinienem zrobić? W pierwszej kolejności, należy dokonać rozróżnienia w zależności od daty śmierci – jeżeli śmierć nastąpiła przed 17 sierpnia 2015 r., a zmarły nie posiadał obywatelstwa hiszpańskiego, wówczas zastosowanie miałyby przepisy obowiązujące w kraju, którego był obywatelem. Lecz jeżeli śmierć nastąpiła po tej…