Blog

Blog o prawie hiszpańskim

Contrato de arras – hiszpańska umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

2019-04-17

Półwysep iberyjski to miejsce, które kusi przyjemnym klimatem, ciekawą kulturą, wspaniałą przyrodą i fantastyczną gastronomią. To jednak nie wszystko. Niezwykle zachęcające są również ceny nieruchomości w Hiszpanii. Każda osoba, która myśli o nabyciu nieruchomości w Hiszpanii powinna zapoznać się z pojęciem contrato de arras, czyli hiszpańskiej umowy przedwstępnej. Rodzaje contrato de arras Z punktu widzenia…

Ujednolicenie postępowania spadkowego w UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 
z dnia 14 lipca 2012 r.

2019-04-04

Od 17 sierpnia 2015 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Celem niniejszego rozporządzenia jest dostosowanie regulacji prawnych do obecnych…

Obowiązki właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą o Własności Horyzontalnej (Ley de Propiedad Horizontal)

2018-09-18
Nieruchomości w Hiszpanii

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, lokalu gospodarczego, czy biura to będą się z tym wiązały pewne uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z Ustawy o Własności Horyzontalnej. Aby dokładnie poznać jakie będą na tobie ciążyły obowiązki, przeanalizujemy je poniżej. Obowiązki właścicieli hiszpańskich nieruchomości zgodnie z Ustawą o Własności Horyzontalnej: Gdy budynek jest podzielony horyzontalnie, istnieją elementy prywatne…

Windykacja roszczeń w Hiszpanii – oferta

2018-07-30

Jeżeli Państwa działalność obejmuje swoim zasięgiem rynek hiszpański, to zapewne zauważyliście Państwo, że Hiszpanie mają swoje podejście do terminów płatności. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Hiszpanie, zaraz po Włochach ustalają najdłuższe terminy płatności faktur. Również średnie opóźnienie w płatności za faktury jest w Hiszpanii największe. Mając na uwadze specyfikę hiszpańskiego systemu prawnego oraz kwestie kulturowe…

Nieruchomości w Hiszpanii: Kiedy i jak zapłacić cenę za nieruchomość?

2018-07-05

Cena stanowi wynagrodzenie wypłacane sprzedawcy, przy zakupie nieruchomości (domu, lokalu, budynku, gruntu) i jako taka jest podstawowym elementem umowy sprzedaży (essentialia negotii). Nie powinno się jej płacić, bez uprzedniego sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i dokonania innych czynności sprawdzających. Jeśli chodzi o formę płatności za nieruchomość w Hiszpanii, możemy wyróżnić kilka możliwości: a) Wpłata…

Nieruchomości w Hiszpanii: klauzula wyłączności (cláusula de exclusividad) w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

2018-06-06
Nieruchomości w Hiszpanii

W Hiszpanii, jedną z najczęstszych klauzul zawieranych w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tzw. klauzula wyłączności (cláusula de exclusividad). Poprzez takie zastrzeżenie, agencja nieruchomości, na której spoczywa wykonanie niezbędnych kroków w celu pozyskania nabywcy nieruchomości, ma pewność, że będzie jedynym podmiotem, który może pośredniczyć w transakcji, bez możliwości zaangażowania do tego zadania innej…

Odszkodowanie za wypadek w Hiszpanii – Oferta odszkodowawcza (oferta motivada de indemnización)

2018-04-05

Czym jest oferta odszkodowawcza (oferta motivada de indemnización)? Uzasadniona oferta odszkodowawcza jest odpowiedzią, którą hiszpańskie firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są udzielić poszkodowanym, oferując im kwotę pieniężną tytułem odszkodowania za szkody poniesione w wypadku drogowym, w sytuacji gdy ubezpieczyciel uzna, że kierowca ubezpieczonego pojazdu jest odpowiedzialny za wypadek. Odszkodowanie – dochodzenie roszczeń Ubezpieczyciel musi zapoznać się z…

Odszkodowanie powypadkowe i komunikacyjne w Hiszpanii

2018-01-31

Osoby uprawnione do dochodzenia odszkodowania powypadkowego w Hiszpanii Kierowca, który nie ponosi wyłącznej winny za zdarzenie drogowe (włącznie z rowerzystą). Ponadto brak posiadania ubezpieczenia nie pozbawia kierowcy nie ponoszącego winy w zdarzeniu należnego odszkodowania. Pasażerowie pojazdu, zawsze mają prawo żądać odszkodowanie, nawet jeśli winny zdarzeniu drogowemu jest kierowca pojazdu, w którym się znaleźli, uwzględnia się…

Dokumentacja dla spółki w Hiszpanii

2018-01-23

Jeśli zawiązałeś hiszpańską spółkę handlową, jesteś zobowiązany do prowadzenia i do przedstawienia w hiszpańskim Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) wszystkich ksiąg prowadzonych w ramach działalności spółki, tzn. ksiąg rachunkowych, jak i handlowych. W tym artykule znajdziesz informacje o dokumentacji jaką należy prowadzić dla hiszpańskiej spółki. Niezbędna dokumentacja dla hiszpańskiej spółki Każdy hiszpański przedsiębiorca, jak i właściciel…

Nabycie i objęcie udziałów (akcji) spółki w Hiszpanii

2018-01-05

Skutki nabycia i objęcia udziałów (akcji) w hiszpańskiej spółce Przy nabyciu i objęciu udziałów spółki w Hiszpanii, wraz ze wszystkimi jej aktywami i pasywami, nabywane są przez kupującego wszystkie zobowiązania, które często nie są dokładnie określone. Z drugiej strony, gdy jest wielu wspólników lub akcjonariuszy, nabycie jest złożonym procesem, chyba że tego rodzaju nabycie zostało…